Mun̲n̲āḷ talaimakan̲ Lī Kuvān̲ Iyū : Ciṅkappūr varalār̲u : 1819-1990 / Em. Kē. Nārāyaṇan̲. 1999.

ArchivalResource

Mun̲n̲āḷ talaimakan̲ Lī Kuvān̲ Iyū : Ciṅkappūr varalār̲u : 1819-1990 / Em. Kē. Nārāyaṇan̲. 1999.

880-03 5 v., bound ; 30 cm.

Information

SNAC Resource ID: 7291428

Broken Bow Public Library

Related Entities

There are 2 Entities related to this resource.

Narayanan, M. K., retd. radio producer, Singapore

http://n2t.net/ark:/99166/w6hd7tr2 (person)

Lee, Kuan-Yew 1923-....

http://n2t.net/ark:/99166/w6h148jt (person)