Dovz︠h︡enko, Oleksandr Petrovych, 1894-1956

Relationships: