Osoboe soveshchanie po delam iskusstv pri komissare Vremennogo pravitelʹstva nad byvshim Ministerstvom dvora i udelov.

Relationships: