Poniatowski, Jʹozef Antoni, książę, 1763-1813.

Relationships: