Li, Yuanrong, 1941-

Alternative names

Hide Profile

Archival Resources
Role Title Holding Repository
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Wu Jianfang shi yi wei zhui qiu wan mei de nü ren / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Hanguo feng guang mei ru hua / [Li Yuanrong]. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 "Li Yuanrong 'Li guangqian zhuan' yan tao hui" ji shi / [Li Yuanrong] ; Guo guang zhong xue xiao you hui mi shu zu [bian]. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Eryuehe zou jin li shi dian tang / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Dao nian "Jun zhong cai zi" Zhang Aiping jiang jun / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Ji nan da xue ju ban "Li Yuanrong 'Li Guangqian zhuan' yan tao hui / [Li Yuanrong]. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Zhongguo shou wei sheng kong tai kong ren Yang Liwei fang Gang / [Li Yuanrong]. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Heyuan ji xing / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Guo Haiyan ou ge zi jing hua / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Hu Hang Yong zhi lü / [Li Yuanrong]. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Ping diao Huang Zunxian Ren jing lu / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Nanjiang huang yang "Yazhou di yi, shi jie di er" / Li Yuanrong, Huang Ailing. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 You ke "bei qi" you sun Xianggang sheng yu / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Zheng fu hui fu gou di you li yu jian shao cai chi / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Li, Yuanrong, 1941-. 880-02 Dao nian Yang Mo / Li Yuanrong. The Chinese University of Hong Kong
Role Title Holding Repository
Relation Name
associatedWith Eryuehe. person
associatedWith Guo guang zhong xue xiao you hui mi shu zu. corporateBody
associatedWith Guo, Haiyan. person
associatedWith Huang, Ailing. person
associatedWith Huang, Zunxian, 1848-1905. person
associatedWith Li, Guangqian, 1893-1967. person
associatedWith Wu, Jianfang. person
associatedWith Yang, Liwei, 1965- person
associatedWith Yang, Mo. person
associatedWith Zhang, Aiping, 1910- person
Place Name Admin Code Country
Shanghai(China)
China--Hong Kong
Korea (South)
Heyuan Shi (China)
China--Hong Kong
China
China
Subject
Commercial real estate
Astronauts
Generals--Biography
Cooking, Chinese
Real property
Tourism
Occupation
Function

Person

Birth 1941

Information

Permalink: http://n2t.net/ark:/99166/w6x68132

Ark ID: w6x68132

SNAC ID: 50108520