Umeki, Miyoshi, 1929-2007

Source Citation

<objectXMLWrap>
<container xmlns="">
<filename>/data/source/findingAids/nypl/the21413.xml</filename>
<ead_entity en_type="persname">Umeki, Miyoshi, 1929-</ead_entity>
</container>
</objectXMLWrap>

Citations

Citations

Unknown Source

Citations

Name Entry: Umeki, Miyoshi, 1929-2007

Found Data: [ { "contributor": "LC", "form": "authorizedForm" }, { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Umeki, Miyoshi 1929-....

Found Data: [ { "contributor": "nypl", "form": "authorizedForm" }, { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Umeki, Miyoshi

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: 梅木 美代志, 1929-2007

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Umeko, Miyoshi, 1929-2007

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: ミヨシ・ウメキ 1929-2007

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest