Deng, Xiaoping, 1904-1997

Alternative names

Hide Profile

Archival Resources
Role Title Holding Repository
creatorOf Wei, E, 1941-. Wei E writings, n.d. Stanford University, Hoover Institution Library
referencedIn Zbigniew Brzezinski Papers, 1798-2009, (bulk 1952-2007) Library of Congress. Manuscript Division
referencedIn Brzezinski, Zbigniew, 1928-. Zbigniew Brzezinski papers (primary record), 1798-2009 (bulk 1952-2007). Library of Congress
referencedIn Helen Foster Snow papers, 1907-2000 L. Tom Perry Special Collections20th Century Western & Mormon Manuscripts
referencedIn Brzezinski, Zbigniew, 1928-. Zbigniew Brzezinski papers : Part II, 1798-2009 (bulk 1960-2007). Library of Congress
referencedIn Hong dai hui Bei wai hong qi fu Chuan diao cha zu. 880-01 Deng Xiaoping zai xi nan de zui xing diao cha bao gao / [Hong dai hui Bei wai hong qi fu Chuan diao cha zu bian]. HCL Technical Services, Harvard College Library
referencedIn Vance, Cyrus R. (Cyrus Roberts), 1917-2002. Cyrus R. Vance and Grace Sloane Vance papers, 1919-2005 (inclusive). Yale University Library
referencedIn Kelen, Emery, 1896-1978. Derso and Kelen collection, 1922-1975 (bulk 1922-1970). Princeton University Library
creatorOf Deng, Xiaoping, 1904-1997. 880-01 Zhong yang chang wei zai 11 jie 6 zhong qi jian zhao kai ge zu zhao ji ren hui yi shang de jiang hua (1981.6.23) HCL Technical Services, Harvard College Library
creatorOf Deng, Xiaoping, 1904-1997. 880-02 Deng Xiaoping jie jian Deng Liqun shi de jian hua : Wang Zhen tong zhi hui yi zheng li. HCL Technical Services, Harvard College Library
Role Title Holding Repository
Relation Name
associatedWith Brzezinski, Zbigniew, 1928- person
associatedWith Kelen, Emery, 1896-1978. person
associatedWith Snow, Helen Foster, 1907-1997 person
associatedWith Vance, Cyrus R. (Cyrus Roberts), 1917-2002. person
associatedWith Wang, Zhen, 1908- person
associatedWith Wei, E, 1941- person
Place Name Admin Code Country
China
Subject
Occupation
Function

Person

Birth 1904-08-22

Death 1997-02-19

Chinese

Chinese

Information

Permalink: http://n2t.net/ark:/99166/w6k0776b

Ark ID: w6k0776b

SNAC ID: 29249296